09397296482 info@gannway.com تایم کار : شنبه تا پنج شنبه

درس پنجم آسترولوژی (ودیک)

با توجه به مطالب درس چهارم و بعد اینکه با برج های زودیاک آشنا شدیم میتوانیم حرکات سیارات را بررسی کنیم قبل از توضیح

باید این را بدانیم که در این سیستم کره زمین در مرکز منظومه شمسی قرار دارد و تمامی سیارات دور زمین میچرخند 

حتی خورشید

چون قدیمیان بر این باور بودند که ما انسان ها از روی کره زمین سیارات را مشاهده میکنیم و سیارات دور زمین میچرخند.

خب با این تفاسیر میتوانیم این گونه حرکات سیارات را به دور زمین توضیح دهیم

خورشید :خورشید در طی یکسال شمسی و به مدت 365 روز  دور زمین میچرخد و در هر برج زودیاک  30روز قرار دارد

ماه : کره ماه در برج زودیاک در طی زمان تقریبی 27.5 روز دور زمین میچرخد و در هر برج زودیاک 2.5 روز قرار دارد

عطارد :مدت زمان عبور از هر برج 18 الی 19 روز است

زهره :مدت زمان عبور از هر برج زودیاک 25 الی 26 روز است

مریخ : مدت زمان عبور از هر برج زودیاک 43 روز یا 6 هفته میباشد

مشتری : سیاره مشتری از هر برج زودیاک در طی 11 تا 13 ماه عبور میکند که با توجه به تغییر سرعت عبور از برج متفاوت است

زحل : مدت زمان عبور با توجه به تغییر سرعت 27 تا 30 ماه است

اورانوس : مدت زمان عبور از هر برج زودیاک  7 سال است

نپتون : سیاره نپتون در هر 14 سال یک برج از 12 برج را طی میکند

پلوتو : این سیاره نا منظم حرکت میکند و 14 الی 26 سال در هر برج حرکت میکند

در بالا لیست حرکتی سیارات در هر برج را میبینید که اگر در 12 ماه ضرب شود حرکت یکسال سیاره بدست می آید

مثال :مریخ در هر برج 6 هفته قرار دارد که در 12 ماه ضرب شود 516 روز میشود یعنی مریخ در طی 516 روز دور زمین میچرخد .

اوج چیست :هر گاه خورشید به برج چهارم برسد می گوییم خورشید به اوج خود رسیده و تابستان است

حضیض چیست :هر گاه خورشید به برج دهم برسد می گوییم خورشید به حضیض رسیده و زمستان است

نمونه ای از برج زودیاک و نحوه قرار گیری سیارات در برج زودیاک

 

زمان انتشار 28 خرداد

با توجه به سنگینی مطالب جلسه بعدی کلیپ است

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

0