09397296482 info@gannway.com تایم کار : شنبه تا پنج شنبه

درس هفتم آسترولوژی ودیک (احکامی )

مروری بر گذشته :در این سیستم کره زمین در مرکز منظومه شمسی است و خورشید و ماه و دیگر سیارات دور زمین میچرخند و

این چرخش  داخل کمربند زودیاک اتفاق میافتد که زودیاک 360 درجه است و به 12 قسمت 30 درجه ای تقسیم شده است و نام

12 برج زودیاک را در درس چهارم مطالعه کنید و سرعت حرکات سیارات را در برج زودیاک در درس پنجم مطالعه کنید .

قدیمیان بر این باور بودند که زمانی که در برج یا طالع سرطان بودیم عالم هستی استارت خورده است و وقتی سیارات در برج جدی

باشند عالم به پایان میرسد یا مسیحیان معتقد هستند که صفر درجه حمل زمانی که در صفر درجه حمل اولیه بوده مسیح به دنیا

امده است و عصر دینداری آغاز شده است یا یهودیان معتقدند حضرت موسی در عصر برج ثور به دنیا امده است به همین خاطر

مسیح را با نماد بره و حضرت موسی را با نماد شاخ های گاو نشان میدهند .

انواع عصر ها :

عصر طلایی که 1100 سال است

عصر نقره ای که 2200 سال است

عصر مفرق که 3300 سال است

عصر آهن که 4400 سال است که آن را سپری کرده ایم و عصر جدید را شروع کرده ایم .

اطلاعات عمومی نجومی :

زمین و تمام سیارات تحت تاثیر خورشید هستند تشعشات و طوفان های خورشیدی و لکه های خورشیدی و دیگر اتفاقات خورشید

بر منظومه شمسی تاثیر دارند بر حسب STF خورشید دارای یک تپش 36 ساله میباشد که این 36 سال به 3 قسمت 12 ساله

تقسیم شده است که زلزله یا علل جوی و فوران اتشفشان ها از اثرات شراره های خورشید است .

تناوب اقتصادی دنیا را میتوان به تپش 36 ساله خورشید ربط داد و تصمیمات اقتصادی گرفت در اصل برای 4 عنصر اصلی میتوان

تناوب 9 ساله در نظر گرفت که ماکزیمم یا منیمم موارد اقتصادی را در نظر گرفت .

روابط منطقه البروج و سیارات در درمان بیماری ها تاثیر دارد که درس های بعدی  توضیح داده خواهد شد .

خواب های افراد در برج هایی که به دنیا امده اند بسیار دقیق است

افرادی که در 6 برج اول سال به دنیا امده اند سیکل سه ساله برای تغییر و تحولات زندگی دارند و اتفاقات مهم هر سه سال اتفاق

می افتد ولی افرادی که در 6 ماه دوم زودیاک به دنیا امده اند اتفاقات مهم زندگیان هر هفت سال یکبار اتفاق میافتد و خواب های

این افراد زمانی که کره ماه در بدر کامل است بسیار حقیقی است .

زمان تولد در زمان های خاص : 

نزدیک  نیمه شب یا نیمه شب : این مولد موفقیت چندانی نخواهد داشت .و بعد 30 سالگی اتفاقات مهم خود را خواهد دید

ظهر : این مولد به علت تاثیر مستقیم خورشید است پر انرژی و موفقیت بیشتری دارد .

 

تاریخ انتشار 2 تیر 1400

 

 

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

0