09397296482 info@gannway.com تایم کار : شنبه تا پنج شنبه

درس هشتم آسترولوژی ودیک (احکامی)

صور فلکی چیست :

اشکال تخیلی میباشد که انسان ها برای اینکه بتوانند برای آنها حکم صادر کنند ستاره ها سیارات و اجرام آسمانی را درون یک

شکل تخلی قرار دادند و بر آنها اسم گذاشتند مثل گاو -شیر یا خوشه و غیره که برای اینها احکامی را مطابقت میدهند .

برخی از مقدسین بر این باور هستند که این دانش انسانی نیست و دانش موجودات دیگر هستند .

ما با 12 برج صور فلکی که دور زمین میچرخند کار میکنیم و شکل ظاهری خورشید که از شرق طلوع و در غرب غروب میکند را

نوار دایره البروج می گوییم .

منطقه البروج :16 درجه به سمت شمال و 16 درجه به سمت جنوب خط دایره البروج که یک نوار پهن است را ایجاد می کند

که در بعضی مناطق باریکتر و در نقاطی پهن تر است اما پهن ترین نقطه 16 درجه است و آن نوار پهن که در 16 درجه شمالی

و 16 درجه جنوبی -نوار دایره البروج را اشغال نموده و صور فلکی در آن محدوده قرار گرفته و سیارات درآن محدوده حرکت میکنند

را نوار دایره البروج می گویند .اگر به زبان ساده بیان کنم در آسمان یک کمربند دور زمین کشیده اند که 12 صور فلکی تشکیل

شده و مابقی ستارگان جاهای دیگر فضا را اشغال کرده اند و سیارات داخل این کمربند دور زمین میچرخند .

ستاره دوم :از لحاظ نورانیت در صور فلکی را بتا میگویند

ستاره شمال :قوی ترین ستاره دب اکبر که به الفای دب اکبر معروف است .

ستاره جدی نورانی ترین ستاره صور فلکی دب اکبر میباشد .

برای نام گذاری ستارگان از الفبای یونانی استفاده شده است به ترتیب حروف از ابتدا تا انتها از پرنورترین تا کم نور ترین ستاره

نام گذاری شده است .

تا 4000 سال قبل ستاره شمالی کره زمین ستاره شعرای یمانی بوده است اما به دلیل اینکه حرکت کره ماه باعث ایجاد لنگر

بر روی کره زمین میشود و حتی کره زمین چون صاف دور خورشید نمیچرخد همه اینها باعث میشود هر 12600 سال یک تغییر

در مدار زمین ایجاد شود و هر 1000 سال نیز تغییرات دیگری ایجاد شود

شمال کره زمین و خطی که بالاترین قسمت قطب شمال را به پایین ترین قسمت قطب جنوب وصل میکرد موازی با شعرای یمانی

بود اما کم کم زاویه آن تغییر کرده و الان 23 درجه با محور آسمان زوایه ای را تشکیل داده است و الان باستاره جدی منطبق است

اگر در مورد اشکال هندسی مصر باستان تحقیق شود که مومیایی فراعنه را درآن قرار دهیم بالاترین قسمت آن یعنی منطقه ای که

باز گذاشتند تا پیش از 4000 سال قبل دقیقا منطبق با ستاره شعرای یمانی بوده است اما الان با ستاره جدی منطبق است .

 

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این مطلب نظر دهید !

مطالب زیرا حتما بخوانید ...

0